Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили СИН КАРС Индъстри подаде заявка за регистрация на сегмента […]
СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД и Valoe Oyj сключиха Споразумение за разработване, прототипиране и масово производство на […]
През 2014 година завършихме развитието на последната модификация на състезателния си автомобил SIN R1 в Англия […]
Дейността и инвестициите на компанията SIN CARS досега бяха насочени основно в развитието на спортни и състезателни […]
Автомобилната индустрия навлиза в нова епоха. От самото си начало думата „автомобил“ се асоциира с двигател, […]
Страстта към автомобилите и моторните спортове е нещо, което трябва да носиш в себе си. Започвайки […]