Skip links
Разгледай
Плъзни

Информационно съобщение относно прекратяване на договор за консултантски услуги

С настоящото информираме, че СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД е изпратило уведомление до ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД с цел прекратяване на взаимоотношенията между двете страни по сключения между тях договор за консултантски услуги по взаимно съгласие.

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД ще избере нов съветник в изпълнение на задължението си съгласно правилата на пазара BEAM на БФБ, като сключването на новия договор ще се осъществи и обяви след формалното прекратяване на договора с настоящия консултант.

Решението на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД е стратегическо и е свързано с изпълнението на дългосрочните планове на дружеството. Изграждането на линията за серийно производство и обезпечаването на технологичния процес с машини от последно поколение е в процес на изпълнение. Подробният отчет за извършените инвестиции и постигнатите цели ще бъдат подробно оповестени на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

Оставете коментар