СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Информация за инвеститори:

Презентация
Често задавани въпроси
Съобщение относно публично предлагане на акции

Документи

Admission document

Admission document IPO-signed-final

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение 1 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – описание на осн.дейности_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение 2 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение 3 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_роботи и клетки_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приложение 4 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_служители

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Приложение 5 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Приложение 7 Обяснение за дейността по фирми от групата СИН КАРС_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Приложение 8 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – Информaция за мениджърския екип_13 05 2021


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Приложение 9  Одитиран отчет 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Приложение 10 Устав СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 04.2021_ 5членен състав на СД

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Приложение 11 към Документа за допускане до търговия-Нов Устав

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Приложение 12 към Документа за допускане до търговия – Протокол ОС2