СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Информация за инвеститори:

Лице за връзки с инвеститорите

Адрес

Пощенски код

Телефон

E-mail

Виктор Стоянов

гр. Русе, бул. Трети март 56, Западна промишлена зона

7000

+359 892 211 954

viktor.stoyanov@sincars.co.uk

Презентация
Често задавани въпроси
Съобщение относно публично предлагане на акции
Презентация

Документи

Admission document

Admission document IPO-signed-final

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение 1 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – описание на осн.дейности_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение 2 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение 3 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_роботи и клетки_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приложение 4 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_служители

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Приложение 5 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Приложение 7 Обяснение за дейността по фирми от групата СИН КАРС_11.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Приложение 8 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – Информaция за мениджърския екип_13 05 2021


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Приложение 9  Одитиран отчет 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Приложение 10 Устав СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 04.2021_ 5членен състав на СД

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Приложение 11 към Документа за допускане до търговия-Нов Устав

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Приложение 12 към Документа за допускане до търговия – Протокол ОС2 

Финансови данни

Индивидуален междинен фин.отчет по ММС_СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД_30.06.2021

Консолидиран междинен фин.отчет по ММС_СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД_30.06.2021