Skip links
Разгледай
Плъзни

Защо задвижваните с електроенергия aвтомобили ще заменят конвенционалните?

Автомобилната индустрия навлиза в нова епоха. От самото си начало думата „автомобил“ се асоциира с двигател, с изкопаеми горива и с изгорели газове. Първите 20 години на XXI век се превърнаха в повратна точка за превозните средства, след като светът осъзна какви са реалните ефекти от производството, поддръжката и експлоатацията на возилата върху околната среда и климата на нашата планета. Въведоха се нови технологии за по-ефикасна работа на двигателите с цел ограничаване на вредите. За съжаление, това не се оказа достатъчно и след като правителствата и международните организации бяха наложили екологични норми и стандарти, решиха да обявят бъдеща забрана за продажба на нови автомобили с ДВГ, която в повечето европейски държави ще важи от 2030 г.

Някои производители на превозни средства бяха предвидили тази тенденция и инвестираха в разработката и производството на електромобили. След скорошните изявления от властите вече всяка автомобилна компания разполага с модел с някакъв вид електрическо задвижване (хибрид или напълно електрически) на пазара.

Опонентите на електромобилите твърдят обаче, че вредите от тях са по-големи от тези на традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене. Първо, за производството на електроенергия в много точки по света се използват въглища, с което увеличената консумация на ел. енергия би означавало и увеличенo производство на парникови газове. Второ, за производство и транспорт на батерии и техните материали се използва воден транспорт, който също разчита на изкопаеми горива, като замърсява водните басейни посредством изпускането на нефтени фракции. И накрая, противниците на електромобилите твърдят, че поради по-краткия експлоатационен срок на батериите замърсяването във формата на отпадъци би се увеличило с въвеждането на забраната за МПС с ДВГ.

Тези проблеми са реални, но имат решения благодарение на науката и инженерната мисъл и ние можем лесно да ги оборим:

По отношение на консумацията на енергия отдавна се разработват нови източници, които не само да бъдат екологично чисти, но и да използват различните метеорологични условия като вятърните електроцентрали и фотоволтаичните клетки. Първото решение всъщност го имаме от много години. Второто навлиза все повече и се очертава като сигурен източник и в транспортните средства. Ядрената мощност въпреки лошата си слава остава най-чистият и безопасен метод за добиване на електроенергия. Измерванията на база средно за Европейския съюз показват около 300 т парникови газове за 1 MW/hпроизведена електроенергия. При сравняване на средните стойности на СО2 от среден клас автомобил с ДВГ и електромобила L CITY се получават до 3 пъти по-ниски нива на парникови газове, които са създавани косвено, а не в пряката си операционна среда (електростанциите за производство не се намират до големите урбанизирани центрове с концентрация на замърсяванията). Преминаването към по-чиста ел. енергия за задвижване решава и част от втория проблем, свързан с производството и превоза на батериите. Навлизането на енергийно независимите системи за захранване с енергия води до рязко увеличаване в търсенето на стационарни енергийни източници (Energy Storage Systems). Именно това е част от иновацията на L CITY – използването на амортизираните литиево-йонни клетки за създаване на такива системи, което ще премахне проблема за тяхното съхраняване или рециклиране. На практика след 10 г. и 2500 пълни цикъла, което означава използване в 250 дни в годината (всеки работен ден), с пробег по 300 км/дневно батериите ще се амортизират до 70% от капацитета си. Това позволява в следващите 20-30 г. да бъдат ефективно използвани в Energy Storage Systems.

И накрая, проблемът за справяне с отпадъците от електромобили, които са приключили със своя период на експлоатация, е решен чрез промяна на начина на производство и на използваните материали. Автомобилните производители използват и инвестират в материали, които се рециклират и не вредят на околната среда, а много компоненти могат да бъдат използвани повторно.

Всички тези фактори допринасят за развитието на електромобилната индустрия, както и за интереса на клиентите към нея.

Продажбите на този вид превозни средства се движат в една посока – нагоре. По данни на ev-volumes.com през 2020 година продажбите в световен мащаб са стигнали 3,24 милиона (за сравнение през 2019 година продажбите на електромобили са били 2,26 милиона, или за година продажбите са скочили с 43%). Друг акцент на графиката, която виждаме по-долу, е че в Германия е втора по продажби на EV в света след Китай и първа в Европа с 398 хиляди продадени електромобила. И последно, с черната линия се проследява делът на личните електромобили от целия автомобилен пазар. Забелязва се една положителна тенденция, като през 2020 година процентът е най-голям – 4,2%.

Комбинацията от високите продажби, подкрепата от правителствата и натискът на зелените НПО имат ефект и върху капиталовите пазари.

С горната графика проследяваме еволюцията на цената на акциите на NIO в синьо, на Tesla – в зелено, на Arrival – в червено, на Fisker – в черно, и на Lordstown Motors – в сиво, от юни 2020 г. Най-голям растеж отбелязват акциите на NIO с 933%, след тях са тези на Tesla с 355,75%.

Оставете коментар